Gebieden

Alle huisartsen binnen deze regio zijn lid van de Huisartsenkring Oost-Brabant (KHOBRA) en organiseren gezamenlijk de wachtdienst. 

Dringend een dokter van wacht nodig?
Bel 1733.
Meer info vind je op de website van Huisartsenwachtpost Leuven.

Voor andere regio's kan je terecht op Wachtpostenvlaanderen.

KHOBRA vzw (Kring Huisartsen Oost-Brabant)
Hendrik Consciencestraat 33, 3000 Leuven
info@khobra.be

KBOnummer 0862.317.132
Bank rek BE47 7340 1071 5980, BIC: KRED BE BB

Voorzitter: Filip Charlier
Secretaris: Eva Smeets
Penningmeester: Marlies Metsu
Leden Raad van Bestuur: Filip Charlier, Lies De Sutter, Thierry Op de Beeck, Gijs Van Pottelbergh, Marlies Metsu, Birgitte Schoenmakers, Helena Claes, Eva Smeets, Roos Wouters (zonder stemrecht)